Bednarska Demokracja

Przysięga sędziowska – tekst

Przysięga sędziowska

I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

“Bednarska”

Ślubuję uroczyście jako sędzia Sądu Szkolnego oraz Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej służyć wiernie Rzeczypospolitej Szkolnej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.