Bednarska Demokracja

Decyzje Sądu Szkolnego Bednarskiej w sprawach o sygn. akt: 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016

Decyzja Sądu Szkolnego Franciszek Różycki sygn. akt. 1/2016

Decyzja Sądu Szkolnego Michał Ostojski sygn. akt. 2/2016

Decyzja Sądu Szkolnego Michał Wawrzecki syg. akt. 3/2016

Decyzja Sądu Szkolnego Marcel Okólski syg. akt. 4/2016

Wyrok sądu Rzeczypospolitej Szkolnej w sprawie zawiadomienia Kamila Kuzaka

Wyrok sądu Rzeczypospolitej Szkolnej w sprawie zawiadomienia Kamila Kuzaka

Wyrok sądu szkolnego I SLO „Bednarska” w sprawie rozpoznanej dnia 3 lutego 2014

Wyrok sądu szkolnego I SLO „Bednarska”
w sprawie rozpoznanej dnia 3 lutego 2014
z pozwu grupy uczniów reprezentowanych przez Karolinę Kochlewską i Matyldę Jonas-Kowalik
przeciwko
zespołowi anglistów: Elżbiecie Abłamowicz, Hannie Kobylińskiej, Kai Rupocińskiej, Katarzynie Rymszy, Agnieszce Smith, Lidię Wresiło i Mariuszowi Kozłowskiemu.

Sąd uznaje za nielegalne powiązanie progów zaliczeń z języka angielskiego z poziomem, na którym uczeń miałby zdawać egzamin maturalny z języka angielskiego, niezależnie od tego, w jaki ta informacja miałaby być uzyskana: z oficjalnych deklaracji wyboru przedmiotów maturalnych składanych przez uczniów, czy też z udzielanej przez nich dobrowolnie informacji na ten temat.
W związku z istnieniem tego rozróżnienia w Przedmiotowych Systemach Oceniania z języka angielskiego, Sąd decyduje, że do czasu powstania nowego PSO uczniowie będą składać oświadczenia treści:
1) „Chcę być oceniany/oceniana według standardowych kryteriów”;
2) „Chcę być oceniany/oceniana według złagodzonych kryteriów”.
Skutki tych oświadczeń będą takie same jak odpowiednio:
1) informacji o zamiarze zadawania matury rozszerzonej z języka angielskiego;
2) informacji o zamiarze zadawania matury podstawowej z języka angielskiego.
Sąd zarządza, aby osoby, które odmówiły składania egzaminów komisyjnych w oczekiwaniu na wyrok Sądu, otrzymały rozsądny dodatkowy czas na zdanie tych egzaminów, gdyby złożone przez nie oświadczenia powodowały konieczność zdawania takich egzaminów.
Sąd potępia ujawniony przypadek grożenia uczniowi skontrolowaniem zgodności podanej przez niego informacji na temat planowanego poziomu egzaminu maturalnego ze złożoną przez niego oficjalną deklaracją wyboru przedmiotów maturalnych.

Sędziowie: Michał Kustosz (przewodniczący składu), Dorota Fiett, Jerzy Tyszkiewicz.